Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

BETON, STABILIZACJE

Aby uzyskać Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych proszę wypełnić poniższy formularz lub przesłać dane identyfikujące partię betonu tj.:
– Numer Dowodu Dostawy
– Kod Receptury

Informacje te znajdują się na dokumencie WZ. Powyższe dane proszę przesłać na adres e-mail: deklaracje@anmar-przemysl.pl

Formularz

Po weryfikacji danych Deklaracja zostanie przesłana na podany adres email.