Pielęgnacja betonu

BETON

Zadbaj o odpowiednią pielęgnację w zależności od pory roku

Beton świeżo po wykonaniu za każdym razem powinien być odpowiednio chroniony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Taki beton nadal „dojrzewa”, a w związku z tym koniecznie należy zapewnić mu jak najlepsze warunki cieplno-wilgotnościowe. W ten sposób znacząco wspomagamy przebieg hydratacji cementu. Naszym zadaniem jest tu ochronienie świeżego betonu, przed:
– zbyt niską lub wysoką temperaturą otoczenia,
– wiatrem,
– opadami atmosferycznymi,
– przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji betonowej.
Postępowanie pielęgnacyjne różni się zależnie od pory roku. Zasadniczo dzielimy je na dwie grupy – lato oraz zimę

 

Lato – jak w tym czasie pielęgnować beton?

Pielęgnacja betonu w okresie letnim jest w głównej mierze pielęgnacją wilgotnościową, która ma na celu ochronę elementu przed utratą wody z betonu.
Do właściwych sposobów pielęgnacji betonu w okresie letnim możemy zaliczyć:

  • Pielęgnację wodną – zraszanie powierzchni betonu mgiełką wodną, utrzymywanie powierzchni betonu zauważalnie mokrej,
  • Układanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
  • Pokrywanie powierzchni mokrego betonu folią budowlaną, która powinna być przymocowana przy krawędziach i złączach,
  • Stosowanie preparatów pielęgnujących o ustalonej przydatności.

W realiach budowlanych najczęściej stosowanym sposobem pielęgnacji jest zraszanie powierzchni betonu mgiełką wodną. Im dłuższy jest czas utrzymania betonu w stanie wilgotnym, tym korzystniejsze jest to dla wszystkich jego właściwości. Szczególnie podatne na utratę wody są elementy cienkościenne oraz elementy o dużej powierzchni odkrytej. Podczas pielęgnacji betonu na mokro warto zwrócić uwagę, aby we wczesnej fazie dojrzewania betonu, strumień wody nie był zbyt mocny, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Uwagę powinno się również zwrócić na temperaturę stosowanej wody. Świeży beton trzeba chronić przed zbytnim nagrzaniem, pamiętając równocześnie, iż nagłe polanie silnie nagrzanej powierzchni betonu zimną wodą może prowadzić do powstawania rys i spękań na skutek tzw. szoku termicznego.
Bardzo częstym sposobem utrzymywania odpowiedniego poziomu wilgotności betonu jest przykrywanie go folią z PCV lub polietylenu. Zaleca się, aby układanie folii odbywało się w jak najkrótszym czasie po zagęszczeniu i zaformowaniu betonu, ale jednocześnie po takim czasie aby uniknąć przywarcia folii do powierzchni betonu.
Nowoczesnym sposobem pielęgnacji jest stosowanie preparatów powłokotwórczych, pielęgnujących powierzchnię betonowego elementu.

 

Zima – jak w tym czasie pielęgnować beton?

Roboty budowlane prowadzone w niższych temperaturach wiążą się  ze znacznym spowolnieniem procesów wiązania oraz twardnienia betonu.

W okresie zimowym pielęgnacja betonu polega na podejmowaniu szeregu działań mających na celu zminimalizowanie niepożądanych skutków oddziaływania warunków atmosferycznych na beton. Te działania to między innymi:

– Odpowiedni dobór składników betonu i składu mieszanki – stosowanie materiału bardziej odpornego na działanie obniżonych temperatur. Możliwe są następujące modyfikacje mieszanki betonowej: obniżenie W/C, stosowanie cementów o wyższym cieple hydratacji, podgrzewanie mieszanki betonowej i jej składników (stosowanie betonu grzanego), stosowanie domieszek przeciwmrozowych, których zadaniem jest obniżanie temperatury zamarzania wody zawartej w betonie lub/i przyśpieszenie twardnienia betonu.

– Podgrzewanie betonu w elemencie konstrukcji – dostarczanie ciepła do betonu pełni podobną rolę jak ochrona cieplna, ale w warunkach kiedy sama ochrona jest działaniem niewystarczającym lub/i gdy jest konieczne przyśpieszenie dojrzewania betonu w konstrukcji. Można to osiągnąć przez:

  • Podgrzewanie betonu powietrzem, parą pod odpowiednio skonstruowanymi osłonami;
  • Podgrzewanie matami grzewczymi;
  • Podgrzewanie prądem elektrycznym (elektronagrzew), podłączonym do izolowanego rdzenia grzewczego, lub drutów grzewczych zatopionych w betonie, które przymocowywane są do zbrojenia;
  • Podgrzewanie promiennikami podczerwieni lub nagrzewanie w polu elektromagnetycznym.

– Ochronę cieplną betonu w elemencie konstrukcji – osłonięcie konstrukcji lub betonowanego elementu materiałami ciepłochronnymi, zabezpieczającymi beton przed utratą ciepła własnego i ciepła hydratacji do czasu uzyskania pełnej odporności na zamrożenie. Materiały, które stosuje się do zabezpieczania betonu pełnią dwie funkcje: ochrony cieplnej i powierzchniowej. Do najczęściej stosowanych i najlepszych izolacji należą folia bąbelkowa, styropian oraz maty z wełny mineralnej.

– Stosowanie cieplaków – czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach stałych, przesuwnych lub dmuchanych namiotach z zapewnieniem w nich odpowiednio wysokiej temperatury i wilgotności powietrza.

– Stosowanie odpowiedniego rodzaju szalunków i ich izolacja – bardzo duży wpływ na właściwy proces pielęgnacji betonu ma odpowiedni rodzaj szalunków, typ materiałów, z których zostały wykonane oraz sposób ich przygotowania przed wbudowaniem mieszanki betonowej. Aby zapewnić lepsze warunki dojrzewania betonu można ocieplić szalunki, w które jest on wbudowywany.

Dobór odpowiedniego sposobu pielęgnacji determinuje właściwości jakie uzyska beton w konstrukcji. Przedstawione powyżej działania mogą być stosowane samodzielnie lub łącznie w zależności od potrzeb. Należy jednak pamiętać, że sama modyfikacja mieszanki betonowej nigdy nie może być jedynym działaniem podejmowanym podczas betonowania w warunkach obniżonych temperatur.

 

Kiedy rozpocząć pielęgnację betonu i jak długo ma trwać

 Czynności pielęgnacyjne, powierzchni betonu, należy rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania mieszanki betonowej i uformowaniu elementu. Czas trwania pielęgnacji powinien być możliwie jak najdłuższy i dostosowany do rozwoju właściwości betonu w strefie powierzchniowej. Okres pielęgnacji betonu zależy w dużym stopniu od rodzaju zastosowanego cementu, a także od wielkości i kształtu elementu (elementy o dużych powierzchniach odkrytych powinny być dłużej pielęgnowane np. drogi, place, posadzki). Czas pielęgnacji betonów z czystym cementem portlandzkim może być krótszy niż czas pielęgnacji betonów zawierających cementy portlandzkie mieszane, hutnicze, pucolanowe lub też wieloskładnikowe.