Polityka jakości

…Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same,
a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności
i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice.
A.M. Neville

Firma Zakład Budowalno-Remontowy ANMAR Andrzej Bachurski jest przedsiębiorstwem działającym w szeroko rozumianej branży budowlanej, realizującym inwestycje dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

Celem Zakład Budowalno-Remontowy ANMAR Andrzej Bachurski jest osiągnięcie jak najwyższej pozycji na rynku budownictwa oraz umacnianie jej w pozostałych sferach działalności poprzez wysoką jakość świadczonych usług i produkowanych wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania Klientów przy stałym doskonaleniu stanu BHP i ochronie środowiska naturalnego.

\

nowoczesne zaplecze technologiczne,

\

komputerowy system sterowania i dozowania składników,

\

najwyższej jakości surowce posiadające niezbędne dokumenty jakościowe,

\

wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza z wieloletnim doświadczeniem,

\

specjalistyczna flota samochodowa do transportu i pompowania mieszanki betonowej,

\

system podgrzewania umożliwiający produkcję mieszanki betonowej w warunkach zimowych,

\

profesjonalnie wyposażone laboratorium zakładowe stale kontrolujące jakość świeżego i stwardniałego betonu oraz surowców do jego produkcji,

\

stała współpraca z innymi laboratoriami i ośrodkami naukowymi,

to czynniki gwarantujące Odbiorcy dostawy betonu najwyższej jakości o powtarzalnych właściwościach oraz trwałość powstających z niego konstrukcji.

Stale udoskonalamy Systemy Zarządzania Jakością poprzez wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1, które obejmują kontrolę jakości na każdym etapie produkcji:

\

Kontrolę Surowców

\

Kontrolę Urządzeń

\

Kontrolę Produkcji w toku

\

Kontrolę Wyrobów gotowych