Realizacje

USŁUGI BUDOWLANE

Wyburzanie sklepu spożywczego

Budowa 56 stanowisk garażowych

Wykop pod budynek mieszkalno-usługowy

Modernizacja magazynu

Budowa 56 stanowisk garażowych

Kruszenie gruzu

Wyburzanie sklepu spożywczego

Wyburzanie sklepu spożywczego