ANMAR

DOFINANSOWANIETytuł projektu: „Nowy obszar działalności – produkcja betonu nowym elementem konkurencyjności firmy Andrzej Bachurski”


Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi Priorytetowej nr I „Konkurencja i innowacyjna gospodarka”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.


Krótki opis i cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie w Zakładzie Budowlano-Remontowym ANMAR Andrzej Bachurski – produkcji betonu. Będzie on wykorzystywany przede wszystkim do własnych realizacji, a jego nadwyżki zostaną sprzedane na lokalnym rynku. Niniejsze działanie będzie dla firmy innowacyjnością produktową, ponieważ Zakład do tej pory realizował tylko usługi, roboty budowlane. Planowany cel zostanie osiągnięty poprzez zakup mobilnego węzła betoniarskiego
i zatrudnienie na pełny etat 2 pracowników do jego obsługi, W wyniku osiągnięcia zakładanego celu dojdzie do poprawy konkurencyjności firmy ANMAR na rynku lokalnym i regionalnym.

 

Planowane efekty: Efekty projektu to rozszerzenie działalności firmy o produkcje betonu, który będzie wykorzystywane do własnych realizacji, co pozwoli firmie uniezależnić się od: terminowości, cen, a także jakości innych dostawców z rynku. Nadwyżka betonu będzie sprzedawana na rynku lokalnym innym firmom budowlanym. Efekty projektu to wzrost przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, rozszerzenie oferty firmy, a także jej wzrost konkurencyjności.


Wartość projektu: 1 176 942,72 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 525 890,20

Close Menu